Kinh nghiệm tự học Toefl

Bài viết này mình viết hồi 2013, sau khi thi xong Toefl. Hồi đó học Toefl rất mê vì cảm thấy mình giỏi lên từng ngày. Nhớ còn mang TV vào phòng mở Discovery Channel lên, bật cho nó lép nhép cả ngày (cả khi mình ngủ). Flash card một chồng cao nửa mét. Thi được 101/120, nhưng quan trọng là sau 3 tháng học Toefl thì thấy mình đã hoàn toàn sẵn sàng để đi du học, mở video lecture trên Coursera lên nghe hiểu ro ro.

Mê những bài standard test Toefl, GMAT vì vậy. Ôn thi không chỉ là ôn thi mà còn là một khóa học với kiến thức cực thực tế và bài bản.

……

I. Sự khác nhau giữa Toefl iBT và Ielts

  1. Đặc điểm của người dự thi

Kỳ thi Ielts phù hợp với người có xu hướng suy nghĩ cụ thể (concrete thinker), hay làm việc theo nguyên tắc và có trí nhớ tốt.

Ngược lại, kỳ thi Toefl phù hợp với người có xu hướng suy nghĩ tổng quát (abstract thinker), có khả năng tổng hợp và nhận ra mối liên hệ giữa các ý trong một bài luận.

  1. Cách trả lời câu hỏi

Các câu hỏi trong kỳ thi Ielts có dạng copying down, nghĩa là ghi lại những gì được hỏi, còn các câu hỏi trong kỳ thi Toefl có dạng multiple choice, trong đó đáp án là phương án diễn đạt lại ý trong bài luận theo một cách khác. Do đó kỳ thi Ielts đòi hỏi khả năng nhớ cao còn kỳ thi Toefl đòi hỏi khả năng rút ra ý chính và diễn đạt một cách đa dạng những cấu trúc khác nhau.

  1. Cách chấm điểm

Bài nói và bài viết của kỳ thi Ielts được chấm theo từng tiêu chí một (từ vựng, ngữ pháp, phát triển ý…) và được cho điểm một cách riêng rẽ, sau đó tổng hợp lại. Còn kỳ thi Toefl lại chấm điểm theo phương pháp toàn diện, tức là một bài viết tốt là một bài viết rõ ràng, dễ hiểu, phát triển ý tốt và giám khảo dựa vào cảm nhận chung đối với toàn bộ bài viết để cho điểm, vì vậy một bài viết đạt điểm tốt đa vẫn có thể chứa một vài lỗi sai về từ vựng hoặc ngữ pháp nhỏ miễn là không làm người đọc hiểu sai ý người viết. (Bài thi mình viết dưới mức minimum khoảng 50 chữ mà vẫn được điểm tốt)

Tóm lại, kỳ thi Toefl kiểm tra khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong môi trường học thuật, bao gồm các khả năng:

– Đọc hiểu các tài liệu học thuật ở mức học vấn tương đương năm nhất của các trường đại học

– Nghe hiểu bài giảng của giáo sư trong trường đại học

– Nói và viết để thể hiện ý kiến của mình đối với các nội dung được học

– Giao tiếp trong môi trường học tập (với bạn bè, nhân viên hành chính, giáo sư về nhưng vấn đề thông thường của sinh viên)

Bonus: Học xong Toefl thì tha hồ học các chương trình Online, nghe viết xả láng. Theo thiển ý của mình thì nó thực dụng và dễ học, dễ thi hơn Ielts.

II. Nội dung ôn tập

  1. Từ vựng

Từ vựng trong kỳ thi Toefl iBT thuộc các lĩnh vực sau:

+ Các lĩnh vực học thuật:

– Nghệ thuật (Arts)

– Sinh học (Life Science)

– Vật lý học (Physical Science)

– Xã hội học (Social Science)

+ Từ vựng giao tiếp trong môi trường đại học

  1. Các kỹ năng cần hoàn thiện

Các kỹ năng này không chỉ được dùng trong kỳ thi Toefl iBT mà còn được dùng trong toàn bộ quá trình học tập bằng tiếng Anh trong môi trường đại học :

– Ghi chú (Taking Notes)

– Diễn đạt ý (Paraphrasing)

– Tóm tắt (Summarizing)

– Tổng hợp ý (Synthesizing)

  1. Các phần thi Toefl iBT

Reading

Bài đọc là các bài luận trích từ sách giáo khoa của các môn học đại cương năm nhất. Phần này kiểm tra từ vựng cơ bản, khả năng nắm ý chính và diễn đạt lại nó dưới một cách khác. Đây là phần để lấy điểm và để khởi động cho bài thi.

Listening

Bài nghe gồm có 2 loại

– Conversation: đây là bài hội thoại giữa 2 sinh viên với nhau hoặc một sinh viên với một nhân viên hành chính về các chủ đề quen thuộc trong trường như bài tập, chỗ ở, xe cộ, hoạt động ngoại khóa… hoặc là một cuộc chuyện trò ngoài lớp học giữa một sinh viên và một giáo sư. Phần này khá đơn giản, như kiểu sinh viên ngồi tám với nhau, chỉ cần học qua những từ thông dụng trong khuôn viên trường đại học là ổn.

– Lecture: đây là bài giảng của một giáo sư trong lớp học, các chủ đề như đã liệt kê trong phần từ vựng. Phần này đòi hỏi khả năng tập trung liên tục trong 5 phút, vốn từ vựng chắc và khả năng ghi chú, nắm ý cao.

Speaking

Bài nói gồm có 6 câu

+ Nói tự do

– Câu 1: hỏi về những vấn đề cá nhân (nhà cửa, sở thích, tuổi tác, bạn bè, phong tục…). Câu này đòi hỏi khả năng miêu tả tốt những vấn đề bình thường, quen thuộc trong cuộc sống một cách tự nhiên.

– Câu 2: yêu cầu đưa ra ý kiến đồng ý hay không đồng ý với 1 vấn đề phổ biến trong xã hội. Câu này đòi hỏi khả năng phát triển ý và thuyết phục tốt.

+ Nói dựa trên bài đọc và bài nghe

– Câu 3: đọc 1 bản tin ngắn về một chính sách mới trong trường, nghe một đoạn hội thoại giữa 2 sinh viên đưa ra ý kiến về bài đọc, sau đó nói lại ý kiến của sinh viên đó. (Khá đơn giản, như kiểu nghe 2 đứa bạn nói chuyện xong đi mách lại với 1 đứa thứ 3)

– Câu 4: đọc 1 bài đọc đưa ra định nghĩa về một lĩnh vực học thuật nào đó, nghe một giáo sư nói về lĩnh vực đó dưới một góc nhìn khác, sau đó diễn đạt lại ý kiến của giáo sư và phân tích nó liên quan đến bài đọc như thế nào. (Đòi hỏi kỹ năng nghe tốt)

+ Nói dựa vào bài nghe (Đòi hỏi kỹ năng nghe tốt nốt)

– Câu 5: nghe 2 sinh viên nói về vấn đề của 1 người, người kia đề xuất 2 giải pháp. Mình có nhiệm vụ miêu tả vấn đề và lựa 1 giải pháp, rồi giải thích tại sao lại chọn giải pháp đó. (Đơn giản)

– Câu 6: nghe 1 giáo sư nói về 1 lĩnh vực học thuật, rồi đưa ra 2 ví dụ tương ứng. Mình có nhiệm vụ tóm tắt lại bài nghe trên. (Hơi khó, cần chắc từ vựng và nghe tốt)

* Có một lưu ý là phần nói này chú trọng khả năng giao tiếp, tức là nói với một tốc độ bình thường, tự nhiên và rõ ràng, không cần phải dùng từ vựng một cách cao siêu hoặc phức tạp. Tưởng tượng như nói chuyện với một người bạn học cùng lớp, nói sao cho nó hiểu là mức “fair” (70%), sau đó là nói sao cho tự nhiên vui tươi là mức “good” (>80%).

Writing

– Câu 1: Viết dựa vào bài đọc và bài nghe: Đọc một bài luận bàn về một lĩnh vực học thuật nào đó, sau đó nghe một giáo sự nói về lĩnh vực đó dưới một góc nhìn khác (tương tự câu 4 Speaking nhưng nội dung phức tạp hơn). Bài writing của mình phải tóm tắt lại bài nghe và nêu mối liên quan của bài nghe với bài đọc

– Câu 2: viết về ý kiến cá nhân – tương tự câu 2 Speaking nhưng phức tạp hơn.

III. Phân bổ nội dung + tài liệu

  1. Từ vựng (40%)

Phần trước nhất, quan trọng nhất và tốn nhiều thời gian nhất là học từ vựng. Có 2 cuốn thuộc dạng “phải thuộc”:

– Essential words for the Toefl iBT của Barron

– Campus Vocabulary ở cuối sách Barron’s Toefl iBT (khoảng 200 từ)

Từ vựng về học thuật thì mình ôn cuốn “Essential words for the Toefl iBT của Barron”, trong đó có từng bài đọc nhỏ, mỗi bài chỉ có 1 câu chủ đề và 1 ý chính, vừa luyện từ mới vừa luyện khả năng đọc hiểu (Bài đọc hiểu thật thì bằng khoảng 5, 6 bài nho nhỏ này). Những từ cơ bản sẽ được lặp lại nhiều lần trong sách nên rất dễ ôn.

Campus Vocabulary thì chỉ cần đọc qua và học khoảng 1 tuần là nghe phần conversation ổn, đủ để làm phần listening – conversation và speaking – câu 3 & 5

  1. Nghe (30%)

Nghe là phần dễ gây stress và dễ nản nhất, nên mình buộc phải chắc từ vựng. Nếu đã chắc rồi (tức là có khả năng đọc hiểu khoảng >80%) thì mới nghe thoải mái được. Lúc đầu thì nghe Conversation cho quen với giọng nói của người ta, sau khi chắc từ vựng rồi thì hẵng nghe lecture cho nó đỡ nản.

Phần này ôn giáo trình của Insider Listening là tốt nhất, nó nâng level cho mình dần dần.

  1. Luyện test reading và listening (20%)

Khi từ vựng đã chắc và nghe ổn rồi thì làm test reading và listening để tăng tốc và để quen với tiếng Anh trong kỳ thi Toefl một cách toàn diện.

Phần này luyện luôn trong cuốn Barron cũng được, không thì làm đâu cũng được 😀

  1. Luyện speaking và writing (10%)

Nói chung khi từ vựng chắc, nghe ổn rồi thì nói và viết không phải là vấn đề. Hầu hết đều có sườn bài sẵn, mình chỉ ráp vô sao cho mạch lạc và tự nhiên thôi.

Speaking mình học Toefl Insider Speaking, nó chuẩn bị cho mình từng bước, dễ ôn và chắc kiến thức.

Còn writing thì chỉ cần tổng hợp những dạng bài chính và các công thức thông dụng đọc tham khảo là được rồi. Trong cuốn ETS Official Guide có list topic của câu 2 (viết tự do), mình xem qua 1 lượt là được.

Tóm lại, nên ôn bộ sách của Barron’s và Toefl Insider, 2 cái này level cũng cao đó (giang hồ xếp Dealta key < ETS official guide < Barron’s < Toefl Insider), còn cuốn hướng dẫn chính thức của ETS chỉ mang tính chất lừa tình, dùng để ôn Reading còn được, còn ôn Listening thì sẽ bị hố do sách này dễ hơn bài thi thật nhiều.

Ngoài ra còn kênh này http://www.youtube.com/user/TOEFLtv, giảng giải hình thức thi rất là dễ hiểu và thực tế, giá trị hơn sách ETS official guide nhiều.

Còn thì có thể học và giải trí qua các kênh Discovery Channel, National Geographic, Ted.com tùy. Các chương trình dài kỳ của Discovery Channel hay National Geographic thì nội dung sao là bài Reading của Toefl y vậy đó. Vừa đọc vừa coi TV vừa học từ mới cho nó đỡ ngán.

Cứ học đọc, luyện từ vựng trước, rồi học sang nghe, rồi sang tới viết là tự nhiên thấy mình giỏi quá rồi, đụng đâu viết đó, chỉ cần tham khảo template để đỡ mất thời gian suy nghĩ thôi.

Zị đó, nói chung là rất đáng học và đáng thi. Học đi để giỏi và thi đi để có cái bằng khoe với người ta :D.

Viên Phan.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s